Werkwijze


De werkzaamheden van Tilia Tuinontwerp omvat een aantal fasen:

- De basis is een vrijblijvend persoonlijke intakegesprek waarbij de werkwijze duidelijk wordt en er voorbeelden getoond worden. Vervolgens wordt de huidige tuinsituatie doogenomen en zijn wij benieuwd naar uw visie.. Wanneer de klik er is en u akkoord gaat zal er met u een uitgebreide inventarisatielijst doorgenomen worden.
- Op basis van de uitkomst van deze lijst en mondelinge wensen zullen wij een schetsontwerp maken wat aan u gepresenteerd zal worden. Eventuele aanpassingen n.a.v. deze presentatie zullen uitgewerkt worden in het definitieve ontwerp.
- Dit definitieve tuinontwerp wordt begeleid door een isometrie tekening en diverse zgn. “moodboards”. U krijgt zo een duidelijk beeld en gevoel bij uw nieuwe tuin. Ook is het tuinontwerp voorzien van een beplantingsplan en overige technische zaken t.b.v. de realisatie.
- Uiteraard kunt u de realisatie zelf uitvoeren, maar er kan ook begeleiding door een gerenommeerde hovenier waarmee wij samenwerken geregeld worden.

Naast de bovengenoemde stappen kunnen wij ook zorgdragen voor het inmeten van uw tuin, fungeren als aanspreekpunt tijdens de realisatie, nazorg en tweejaarlijks onderhoud van uw tuin d.m.v. een strippenkaart.